Slaap lekker massage

De slaaplekker massage is een korte massage die ervoor zorgt dat baby’s sneller in slaap vallen en langer en dieper zullen slapen.

Elke techniek uit de Slaaplekker massage is met grote zorgvuldigheid gekozen met als doel de baby in de optimale bewustzijnsfase te krijgen zodat de baby sneller, dieper en langer slaapt.

De afsluitende massage-techniek zal er voor zorgen dat de baby de verbinding met zijn ouder sterk zal blijven ervaren, ondanks dat de ouder niet meer fysiek aanwezig is. Hierdoor voelt de baby zich veilig in hun bedje. En dat is exact het doel van de techniek.