Voorwaarden

  • Ouders en verzorgers zijn ten alle tijden verantwoordelijk voor de baby.  
  • Baby Spa De 3 Provinciën is niet aansprakelijk ten aanzien van letsel aan personen en/of schade aan goederen.  
  • Baby Spa De 3 Provinciën is niet verantwoordelijk voor allergische reacties op producten of voor enig lichamelijk letsel.  
  • Baby Spa De 3 Provinciën is niet aansprakelijk bij eventuele vermissing of diefstal van door u meegebrachte goederen of waardevolle spullen.